Hop til indhold

Information fra bestyrelsen

3. december 2018

Snerydning:
Lille-Albert har desværre valgt at opsige den eksisterende aftale med øjeblikkelig virkning. Vi har istedet lavet aftale med Nyvang Pile- og Anlægsgartner om snerydning af fortove fra den kommende vinter.
Og så opfordres til at sørge for at parkering på fortove foretages så det ikke hindrer rydning – hvis der ikke er plads springes over og det påhviler ejeren at sørge for rydning.
Email-adresser / ajourføring af medlemskartotek:
Vi må desværre ulejlige jer med at bede om at I oplyser om jeres Email-adresser endnu en gang.
Hovedårsagen er, at det har været svært at læse mange af de håndskrevne adresser. Denne gang bedes I sende en mail til foreningens Email-adresse, hvilket gør det lettere at verificere oplysningerne.
Email til: fasanvanggf@gmail.com og angiv navn(e), adresse og Email-adresse.
Ejerskifte: Vi beder samtidig nye ejere om at give besked om at der er sket et ejerskifte så vi kan få registreret de korrekte ejerforhold.

Kasserer:
Som det blev oplyst på sidste generalforsamling, ønsker Preben Hallas at trække sig som kasserer på næste generalforsamling.
Så foreningen er på jagt efter en kandidat til posten.
Er der nogen der skulle have lyst til påtage sig hvervet er man velkommen til at henvende sig og få lidt mere oplysninger om hvad det går ud på.
I den forbindelse kan det også nævnes at der er tale om et honorar for det arbejde det inkluderer.

Generalforsamling: Næste generalforsamling afholdes onsdag 6-mar-2019 i Hollænderhallen.

From → Nyheder

Der er lukket for kommentarer.

%d bloggers like this: