Hop til indhold

Formandens beretning for året 2016

11. januar 2018

Formandens beretning:

 

Endnu en gang velkommen til den årlige generalforsamling her i Grundejerforeningen Fasanvang.

 

Det er jo første gang jeg står her som formand, og jeg vil prøve om jeg kan udfylde pladsen efter den foregående formand – selv om det jo kræver sin mand.

 

Der har i året der er gået ikke været nogen opgaver som har giver bestyrelsen sved på panden, eller giver anledning til at den skulle træde sammen.

Alt er mig bekendt foregået i god ro og orden, og der har ikke været nogen udfordringer der ikke har kunnet klares i al mindelighed.

 

Vi har endnu en gang haft en vintersæson hvor vejret har artet sig så der ikke har været det store behov for snerydning, hvilket har betydet lave udgifter og på den måde har styrket foreningens kassebeholdning. Så ligesom sidste år foreslår bestyrelsen et kontingentfrit år, men det vil kassereren komme ind på senere.

 

Med hensyn til snerydning kan nævnes, at selv om vores snerydder – Jesper – er flyttet, så kører kontrakten med ham uændret videre, så vi skulle være sikret rydning også i tiden fremover.

 

Og når vi er ved fraflytninger, så er der kommet nye ejere på 7 parceller – dvs. en udskiftning på omkring 10% af ejere, så der er en del nye ansigter i nabolaget.

I den anledning synes jeg vi skal sige velkommen til:

  • Maricel Gaya og Dennis Nørholt, Harevænget 10
  • Maria Rasmussen og Thomog as Birch, Borgervænget 23
  • Camilla Nevers og Brian Lunddal Månsson, Fasanvænget 54
  • Pernille Askgaard Worsøe og Mikkel Andersen, Skippervænget 32
  • Mai Agersted og Johan Axel Emil Sjölinger, Harevænget 103
  • Hanne Jensen, Skippervænget 15
  • Alice Hangaard Rasmussen og Dan Rasmussen, Fasanvænget 58

 

Hvad er der så ellers sket?

 

Jo, campingvognen på hjørnet af Skippervænget og Fasanvænget er blevet fjernet, og det har givet bedre passage for trafikken.

 

Med hensyn til vedligeholdelse af veje og fortove har Jan forespurgt kommunen om der er nogen planer for vores område, og det man har kunnet oplyse er, at det ser ud til at Spurvevænget og Skippervænget vil blive asfalteret i 2018.

 

Og så har jeg mødt flere på min vej som er bekymrede over de mange indbrud i området, og som har spurgt til om der var nogen planer om en tilmelding til Nabohjælp, hvilket jeg synes er en god idé.
Så jeg har fremskaffet noget materiale om det som man kan tage med hjem, men bestyrelsen støtter op om at det er en god idé, og vil også gerne være behjælpelig hvis der er interesse for det og noget skal foretages i fællesskab.  

 

Der har også spørgsmål til om foreningens hjemmeside vil blive ajourført igen. Det har været oppe at vende et par gange før, men det er af forskellige årsager ikke lykkedes endnu, men jeg vil gerne påtage mig at arbejde videre på det. Og skulle der være nogen der har interesse for det, er al assistance velkommen.

 

Til slut vil jeg takke den siddende bestyrelse for samarbejdet i det forgangne år og håber vi får en god generalforsamling.

 

Tak for ordet.

Jesper Overgaard
Formand

Der er lukket for kommentarer.

%d bloggers like this: