Hop til indhold

Formandens beretning for året 2012

4. april 2013

Formandens beretning

Så er der igen gået et år og det er igen blevet tid til vores generalforsamling – nr. 62.

Et tilbageblik på året som er gået giver et indtryk af en grundejerforening, hvor alt går sin stille og rolige gang. Vi – i bestyrelsen – har i det forgangne år ikke haft nogen opgaver, som har givet anledning til nogen ekstra ordinær mødeaktivitet.

Og så dog alligevel: ☺

De huse, som blev bygget som nogle af de første i vores grundejerforening er efterhånden meget gamle og hvis ikke vedligeholdelsesniveauet har været tilstrækkelig, bliver de revet ned når de skifter ejer. Dette var også tilfældet på grunden Skippervænget 35 og i forbindelse med det planlagte byggeprojekt blev bestyrelsen kontaktet af kommunen da der var indgivet en dispensationsansøgning for gældende byggelinje. Det er således, at der i 1954 er tinglyst deklaration på alle vores grunde, hvilket betyder, at vi har en byggelinje, som skal overholde en afstand på 10 m. til vejmidte. Denne byggelinje deklaration gælder også for hjørnegrunde som så har to byggelinjer. De nye ejere af Skippervænget 35- Mona og John – ønskede en dispensation fra byggelinjen til Harevænget.

I vores svar til kommunen gav bestyrelsen udtryk for, at vi ikke ønskede en generel samlet revurdering af de hjørnegrunde der er omfattet af to byggelinjer. Ved fastholdelse af den nuværende version vil der i hvert enkelt tilfælde skulle foretages en individuel vurdering af placering af nyt byggeri, hvilket vi vil foretrække. Bestyrelsen havde ingen indvindinger til byggeprojektet og var af den opfattelse, at dispensationsansøgningen fra Mona og John kunne i mødekommes og nu ligger der et super flot hus på grunden. – og i øvrigt – velkommen til Mona og John

I april sidste år satte jeg en instruktionspakke fra Dragør Hjertestarterlaug i omløb. Materialet skulle understøtte den enkeltes mulighed for at lære at starte et hjerte igen. Træningspakken, som var doneret af Trygfonden i samarbejde med Hjerteforeningen har jeg desværre ikke set siden og jeg er ej heller blevet kontaktet af nogen – som har den. Det kan selvfølgelig skyldes, at den stadig er på vej rundt i vores grundejerforening og at folk har travlt med at ”øve sig” Modsat kan det være, at den er blevet væk, hvilket ville være meget ærgerligt, da den således ikke gør det, den er skabt for – nemlig at hjælpe folk med at hjælpe dem, der har fået et hjertestop. Hvis nogen af jer har kendskab til, hvor den befinder, sig vil jeg meget gerne kontaktes. Målet var, at ALLE i vores grundejerforening havde fået lært, eller har haft mulighed for at lære hjertelungeredning inden denne generalforsamling.

Primo okt. 2012 blev der i samarbejde mellem Dragør Hjertestarter Laug og seks grundejerforeninger opsat 3 hjertestartere i vores nærområde – henholdsvis Borgervænget 18, Stærevænget 29 og Harevænget 23. Derfor har bestyrelsen besluttet, på vegne af en henvendelse fra disse at foreslå, at vi aktivt støtter vedligehold og evt. senere udskiftning af disse hjertestartere. Mere herom under punkt 4a på denne generalforsamling.

Med hensyn til integration af nye medlemmer, så er vi mange, der har fået nye naboer og genboer. Jeg har, som sædvanlig, været forbi alle med vores lille ”Velkomstpakke” og fået en snak med ”De Nye” ☺. Det er stadig min klare opfattelse, at alle vores nye medlemmer – nøjagtig som os – vil værne om – og bidrage til et godt naboskab.

Selv om der er kommet nye til, er der stadig”Til Salg” skilte i vores grundejerforening, så mange af os får også i 2013 nye naboer.

Godt naboskab er en subjektiv størrelse og når der falder sne, får vi ryddet vores fortove – såfremt der ikke holder biler parkeret langs fortovet! Disse parkeringer har været/er årsag til, at flere ikke får ryddet da vores snerydder må køre uden om. Det er ikke godt naboskab!

Endelig blev 2012 også det år, hvor Duevænget og dele af Fasanvænget fik en meget tiltrængt renovering af kørebanen. Nu må vi så bare vente på, at kommunen får samlet penge fra til renovering af de resterende hullede kørebaner i vores nærområde.

Udover dette har det med hensyn til bestyrelsesarbejdet i det forgangne år, har det været et stille år.

Sluttelig vil jeg ved denne lejlighed meddele, at bestyrelsesmedlem Peter Brandt og jeg selv ikke genopstiller, når vi på vores næste generalforsamling er på valg. Vi vil vige pladsen for friske kræfter. Så de af jer, der sidder med lyst og energi til at deltage i bestyrelsesarbejdet i vores lille grundejerforening kan godt begynde at kritte skoene.

Endelig vil jeg sige den siddende bestyrelse tak for samarbejdet i det forgangne år og ønske alle en god saglig og ikke mindst hyggelig generalforsamling.

Jens Peter Ladefoged, formand.

Der er lukket for kommentarer.

%d bloggers like this: