Hop til indhold

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

16. februar 2012

Foreningens 61. ordinære generalforsamling afholdes torsdag den 15. marts 2012 kl 1930 i Hollænderhallens mødelokaler 3 og 4.

Generalforsamlingen har følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Kassereren aflægger regnskab
 4. Kassereren fremlægger budget, herunder fastlæggelse af kontigent
 5. Indkomne forslag – ingen
 6. Valg af formand og 2 bestyrelsesmedlemmer
  1. Jens P. Ladefoged, Peter Brandt og Thomas Wolf afgår – alle er villige til genvalg
 7. Valg af 1 revisor
  1. Egon Jørgensen afgår – er villig til genvalg
 8. Valg af 1 revisorsuppleant
  1. John Åkesen afgår – ønsker ikke genvalg
 9. Valg af 1 bestyrelsessuppleant
  • Bente Munk Møller afgår – er villig til genvalg
 10. Fastsættelse af honorar til kassereren
 11. Eventuelt

Tilmelding senest mandag den 12. marts 2012 kl. 1600 kassereren

From → Nyheder

Der er lukket for kommentarer.

%d bloggers like this: