Hop til indhold

Formandens beretning for året 2008

11. marts 2009

Dragør den 1.marts 2009

 

Formandens beretning

Så er der igen gået et år og det er igen blevet tid til vores generalforsamling.

Overordnet set har det igen været et stille år for bestyrelsen, hvilket er tegn på, at alt i vores lille grundejerforening går sin stille og rolige gang. Dog har der har der her sidst på året været øget aktivitet i forhold til trafiksaneringsprojektet i hele vængekvarteret. Mere om det senere.

Der har i sammenslutninger for grundejerforeninger i Dragør SGD været afholdt to møder et ordinært delegeretmøde den 30. april, og et såkaldt ”efterårsmøde”. Der blev ikke på det ordinære delegerede møde diskuteret eller behandlet noget af væsentlig betydning for os. Men på efterårsmødet var temaet i år ”forebyggelse af den tilsyneladende stigende kriminalitet i form af hærværk og indbrud i huse og biler i vores nærområde” Der var som – I sikkert ved – henover sommeren en del læsebreve i vores lokalaviser hvor der både blev efterlyst vidner til hærværk og andre som havde fået ødelagt ting eller som var blevet bestjålet. Derfor havde bestyrelsen i sammenslutningen valgt at inviteret foredragsholder, Niels Larsen, kriminalassistent fra Københavns Politi kriminalpræventive afd. Ud over at kende en masse til det kriminalpræventive arbejde, arbejder han til dagligt også med utilpassede unge og stofmisbrugere. Det var en god aften, hvor der blev talt meget om socialt dårligt stillede unge og det faktum, at narkotika og andre ulovlige rusmidler også findes i store og meget tilgængelige mængder i vores område.

Niels Larsens råd til forsamlingen var blandt andet at vi skulle være mere åbne overfor hinanden og være meget opmærksomme på hvem der bor her og hvem bevægede sig rund i vores nærområde. Høje hække og stakitter giver god dækning for gæster der ikke bruger hoveddøren! Et godt socialt samvær, fællesskab og ansvarsfølelse er gode værktøjer til bekæmpelse af ”tilgængelighed” for uvedkommende.

Hvilket får mig til at nævne den lille gruppe af personer der den 24. Maj sidste år arrangerede et ”loppemarked” i krydset Skippervænget – Harevænget. Jeg mener ikke at finanskrisen endnu var kommet til landet på det tidspunkt – så jeg håber at alle boder havde god handel. Vejret fejlede så vidt jeg husker heller ikke noget – jeg mener der var solskin og næsten ingen vind.

I hvert initiativ af en sådan art er efter bestyrelsens opfattelse godt og vil bidrage til at styrke ”integrationen” af nye som gamle medlemmer. Det er med til at styrke sammenholdet og det sociale netværk i vores forening. Jeg håber at andre får lyst til at lave noget lignende, således vi fortsat kan mødes under hyggelige og afslappede former. I øvrigt i den sammenhæng har jeg lovet festudvalget at sige, at der igen i år bliver afholdt gadefest. Datoen er – indtil videre – fastsat til lørdag den 15. August.

Men hensyn til bestyrelsesarbejdet i det forgangne år, har det – som før nævnt – og som det er sædvane – været et stille år. Vores altoverskyggende hovedopgave – at sørge for at grundejerforeningen har en snerydningskontrakt med en pålidelig ”snerydder” – blev klaret ved at fortsætte samarbejdet med vores ”snerydder” fra sidste år.

Det faktum, at senrydningskosten er 120 cm, gør at såfremt der holder parkerede køretøjer på fortovet, så køres der uden om og derved får den enkelte grundejer ikke ryddet sne og skal derfor selv ud at rydde fortovet. Hvilket jeg ser, godt kan knibe lidt når jeg går rundt i kvarteret og lufter vores hund.

Og når jeg nu siger hund, så var der en bemærkning på vores sidste vedr. manglende opsamling af hunde høm – hømmer. Jeg må sige at det forgange år så – vidt jeg kan se – ikke har forbedret folks ansvarsfølelse overfor deres hunds efterladenskaber. Der ligger stadig rigtig mange hundelorte på vores fortovet Jeg vil opfordre til at hvis man ser en hundelufter – ung som gammel – der undlader at samle deres hunds høm – hømmer op – så gør vedkommende opmærksom på det. Dog uden at kommer i klammeri med vedkommende!

Som lovet vil jeg lige nævne, at kommunen sidste år iværksatte undersøgelser om iværksættelse af et længe ventet og længe diskuteret trafiksaneringsprojekt, hvor hele vænge kvarteret bliver til 40 km/t zone. I har kunnet læse om dette projekt ved brug af de links som vi har anført på indkaldelsen til generalforsamlingen.

Projektet går kort ud på, at vænge kvarteret er opdelt i 3 zoner hvor vores grundejerforening ligger i zone 3, som også er den som man vil starte med, hvis der er tilslutning til projektet fra de involverede grundejerforeninger.

På baggrund af de tal som en trafik tælling og hastighedsmåling foretaget i efteråret har givet. Lægger kommunen op til en etablering af en minimums løsning. Og hvis en efterfølgende trafik tælling og hastighedsmåling så viser, at der stadig køres for stærkt vil man etablere yderligere trafikdæmpende foranstaltninger.

Lidt talt fra den første trafikmåling:

Gennemsnit 1130 trafikanter pr. døgn på Fasanvænget.

Gennemsnitshastighed på strækningen var 41,7 km/t.

16 % hvilket svarer til 180 trafikanter kørte over de tilladte 50 km/t

Af disse kørte 1,9 % svarende til 21 trafikanter mere end 10 km/t for stærkt

0,2 % svarende til 3 trafikanter kørte mere en 20 km/t for stærkt.

På baggrund af disse tal kan det virke yderst fornuftigt, at starte med lidt og derefter se om der er behov for mere.

Jeg vil under punkt 5 på vores dagsorden gennemgå projektet mere detaljeret og der vil jeg også komme ind på, hvilke konsekvenser projektet får for os og vores grundejerforening – såfremt projektet endelig godkendes og vedtages.

Jeg vil også under punkt 5 orientere om de trafikdæmpende tiltag, som ”Grundejerforeningen Lundevang” – den grundejer foreningen der grænser op til vores på borgervænget, skippervænget, har planlagt at etablere – såfremt kommunens forskal ikke bliver vedtaget og iværksat.

Sluttelig vil jeg sige, at bestyrelsen ikke umiddelbart har kendskab til, at vi i den forgangne år har fået nye medlemmer i vores grundejerforening, så vores udgift til”Velkomstpakker” har været meget begrænset. Hvis nogen ved vi har fået tilflyttere så sig til således bestyrelsen kan aflægge et velkomstbesøg.

På utallige opfordringer fra min side har Grethe Andersen, Fasanvænget 65, hen over vinteren lavet en Dvd med billeder fra vores grundejerforening fra starten i 1954 og op til nu. Det har været et stort arbejde både at finde gamle fotos og tage nye. På bestyrelsens vegne vil jeg sige ”Mange tak” – vi vil via vores webmarster forsøge at lægge den ud på vores hjemmeside, men I skal ikke snydes for oplevelsen. Når vores generalforsamling er slut og inden vi får kaffen vil jeg afspille Dvdén for jer.

Med denne beretning vil jeg ønske alle en god og hyggelig generalforsamling.

Jens Peter Ladefoged

Formand.

Der er lukket for kommentarer.

%d bloggers like this: